پیشگامان تاسیسات لوگو

شرایط ارسال مقاله

انتشار مقالات روز و کاربردی در زمینه تاسیسات و سیستم های سرمایشی گرمایشی و همچنین تبرید و سیستم های برودتی از رسالتهای اصلی و مهم پیشگامان تاسیسات بوده و هست.

مقالات سایت و نشریه دو نوع هستند:
۱- مقاله علمی و کاربردی
۲- مقالات تبلیغاتی(رپرتاژ)

شرایط ارسال مقاله:
۱- متن مقاله باید با فرمت word باشد.
۲- تعدادی عکس مناسب و متناسب با مقاله ارسال شود.
۳- نام ،نام خانوادگی،تحصیلات و .. نویسنده یا مولف نوشته شود.
۴- ارسال کننده مقاله اطلاعات تماس خود. را جهت هماهنگی در. اختیار تحریریه پیشگامان تاسیسات قرار دهد.